Xem qua các mẫu bảng lương này

Bạn có thể tin tưởng vào các mẫu này để giúp bạn biết tiền sẽ đi đâu và mọi người nhận được bao nhiêu, tuần này qua tuần khác và tháng này qua tháng khác. Giúp doanh nghiệp của bạn hợp lý hóa quy trình trả lương bằng các mẫu có thể tùy chỉnh này và chuẩn bị cho một ngày trả lương dễ dàng hơn.

ảnh bảng lương

Giúp ngày trả lương trở nên suôn sẻ hơn với các mẫu bảng lương dễ sử dụng

Trả lương cho mọi người đúng hạn là một công việc lớn, nhưng bạn sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ này với sự trợ giúp của các mẫu bảng lương này. Các mẫu Excel này có thể được điều chỉnh để phản ánh tỷ lệ hàng giờ và làm thêm giờ, tiền lương, thuế và các khoản khấu lưu áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn không cần phải là nhà thiết kế để tạo mẫu bảng lương có thể duy trì qua hàng nghìn chu kỳ trả lương nhưng mẫu đó có thể được điều chỉnh để phản ánh các nhu cầu thay đổi như chi phí, lương cơ bản và tăng lương. Ngân sách và các mẫu invoice các mẫu có thể giúp bạn tính toán số tiền bạn có thể trả cho mọi người và thời điểm trả lương. Cho dù bạn là tài khoản phải trả, tài khoản phải thu hay bạn thực hiện tất cả các công việc này, hãy xem tất cả mẫu quản lý tài chính để tìm những cách mới để sắp xếp sổ sách của doanh nghiệp bạn theo thứ tự mà không gặp nhiều rắc rối.