Cost analysis with Pareto chart

Cost analysis with Pareto chart green modern simple

Analyze the costs of your business with this accessible cost analysis template, showing the data on a Pareto chart to give a quick assessment of where most of the money is going and where changes can have the greatest impact. The cost analysis template includes a prebuilt Pareto chart to easily insert data and graph your statistics.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu