Các mẫu thiết kế danh sách có thể tùy chỉnh

Những người yêu thích lập danh sách sẽ tìm thấy rất nhiều tùy chọn trong bộ sưu tập các mẫu thiết kế danh sách có thể tùy chỉnh của chúng tôi. Từ danh sách mua sắm và danh sách đọc đến danh sách mong muốn và danh sách nhóm, luôn có một mẫu danh sách hoàn hảo để bạn tùy chỉnh cho dự án của mình.

ảnh danh sách

Lấy danh sách của bạn xuống với các mẫu có thể tùy chỉnh

Ai không thích danh sách? Các danh sách có thể giúp bạn sắp xếp khoa học, giúp bạn thu thập ý tưởng hoặc thúc đẩy bạn thực hiện kế hoạch. Đưa danh sách của bạn lên cấp độ tiếp theo với các mẫu dễ sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh cho nhu cầu danh sách chính xác của mình. Sử dụng danh sách để theo dõi sở thích và mối quan tâm yêu thích của bạn để bạn không bao giờ hết nguồn cung cấp hoặc bỏ lỡ cơ hội khám phá. Hoặc triển khai mẫu danh sách yêu thích của bạn để theo dõi xem ai nghịch ngợm và ai tử tế khi đến lúc kỷ niệm một sự kiện. Từ việc lên ý tưởng lớn tiếp theo cho đến tổ chức cuộc sống bận rộn của mình, bạn có thể tạo danh sách hoàn hảo cho mình khi bắt đầu với một mẫu có thể tùy chỉnh.