Mẫu cho mọi loại văn bản

Làm cho trang của bạn trở nên bật lên. Đối với bất kỳ phương pháp hoặc phương thức viết nào, có một mẫu có thể tùy chỉnh để bạn đưa các từ của mình vào. Tất cả mọi thứ từ bài kiểm tra học thuật và nghiên cứu đến bài tập công việc đến viết cá nhân và ghi nhật ký có thể được hưởng lợi từ việc bắt đầu viết của bạn bằng mẫu. Xem từ nào sẽ được hiển thị cho bạn.

ảnh bài viết

Viết theo cách của bạn với mẫu có thể tùy chỉn, phù hợp với dự án của bạn

Có vô vàn cách viết, để trình bày ý tưởng trên trang (hoặc màn hình). Bất kể bạn đang chuẩn bị dùng loại cách viết nào, việc bắt đầu bằng một mẫu viết có thể tùy chỉnh đều sẽ chỉ dẫn cho công việc (hoặc hoạt động động não) của bạn. Từ sơ yếu lý lịchkế hoạch kinh doanh, đến bài luận ở trường, viết nhật ký và sở thích khác, luôn có mẫu thích hợp cho bạn sử dụng. Đi sâu vào việc ghi nhật ký hoặc lập kế hoạch bữa ăn. Tiếp tục trình lập kế hoạch với bút và giấy. Thực hành thuật viết — hoặc cách viết của bạn. Dù bạn thích viết theo cách nào, luôn có mẫu tùy chỉnh, dễ dùng để giúp bạn bắt đầu.