Khảo sát cho biết bạn có thể sử dụng một mẫu

Việc thu thập phản hồi và thông tin chi tiết trở nên dễ dàng nhất có thể khi bạn làm việc với các mẫu khảo sát có thể tùy chỉnh. Cho dù bạn đang xây dựng danh sách gửi thư hay cố gắng nắm bắt nhịp đập của khán giả, việc sử dụng các mẫu khảo sát sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng.

Tạo các cuộc khảo sát bắt mắt với các mẫu có thể tùy chỉnh

Khảo sát là một cách dễ dàng và hiệu quả để có được thông tin hữu ích từ khách hàng, đồng nghiệp, sinh viên hoặc thành viên nhóm. Khám phá các mẫu khảo sát có thể tùy chỉnh để giúp bạn nhận được phản hồi cần thiết nhằm cải thiện doanh nghiệp, sản phẩm hoặc sự kiện của mình.Có nhiều loại khảo sát các mẫu có sẵn tại đây—sử dụng mẫu khảo sát phản hồi về trang web để khắc phục sự cố trên trang web của bạn. Hoặc điều chỉnh danh mục sản phẩm của bạn thông qua các cuộc khảo sát phản hồi về sản phẩm mới. Bạn cũng có thể tìm thấy các cuộc khảo sát chung hơn tại đây, chẳng hạn như phản hồi tổng thể của khách hàng.Các mẫu khảo sát cũng có thể được sử dụng làm biểu mẫu yêu cầu dịch vụ hoặc đăng ký sự kiện hoặc sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống, bạn có thể muốn sử dụng một biểu mẫu mà khách hàng có thể sử dụng để dễ dàng yêu cầu các món ăn cụ thể. Hoặc nếu bạn đang tổ chức một cuộc thi chạy marathon bao gồm áo phông miễn phí khi vào cửa, bạn có thể muốn sử dụng bản khảo sát để thu thập kích cỡ áo. Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu khảo sát bổ sung tại đây để nhận phản hồi sau sự kiện lớn của mình.