Weekly timesheet

Weekly timesheet pink modern simple

A simple timesheet template can provide a budget-friendly time tracking solution for your business. This accessible timesheet, provided by Vertex42.com, calculates the hours based on time in and time out, with breaks entered in minutes. You can allocate the hours as needed to regular and overtime. Hide the second week if you only need a weekly timecard. Delete the pay information if you only need to track time.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu