Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ

Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ green modern simple

Ghi lại giờ chuyên cần, làm thêm giờ, nghỉ ốm và nghỉ phép của nhân viên với mẫu trợ năng này. Tổng được tính toán tự động. Tìm kiếm "doanh nghiệp" để tìm các mẫu phù hợp.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu