Employee timesheet (weekly, monthly, yearly)

Employee timesheet (weekly, monthly, yearly) green modern simple

Track regular and overtime hours worked on a weekly, monthly, quarterly, or yearly basis with this accessible employee timesheet template. This Excel timesheet template is sleek, professional, and makes ideal time cards for employees. Totals are calculated automatically.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu