Weekly timesheet (8 1/2 x 11, portrait)

Weekly timesheet (8 1/2 x 11, portrait) purple modern simple

This accessible time sheet can be filled out by employees each week to document their regular time worked, overtime, and sick and vacation hours used. Totals are calculated automatically.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu