Mẫu thiết kế hóa đơn

Xây dựng phương thức thanh toán mạnh mẽ cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm các mẫu thiết kế hóa đơn có thể tùy chỉnh. Cho dù bạn đang điều hành chương trình một mình hay doanh nghiệp nhỏ của bạn đang phát triển mạnh, các mẫu hóa đơn thương hiệu đều đều mang lại sự chuyên nghiệp cho hóa đơn của bạn.

ảnh hóa đơn

Xây dựng thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng mẫu hóa đơn

Sử dụng mẫu hóa đơn để tăng khả năng hiển thị thương hiệu của bạn. Giúp phát triển doanh nghiệp của bằng cách cung cấp hóa đơn có thiết kế nhất quán, cho đối tác và khách hàng của bạn. Sử dụng Word để tùy chỉnh màu phối hợp và các thành phần trong thiết kế của bạn. Tạo hóa đơn bằng cách sử dụng mẫu Excel để tổng được tính tự động khi bạn kết hợp các phương trình có liên quan trong thiết lập. Thiết kế logo thương hiệu của bạn và thêm logo đó vào đầu hóa đơn của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi phông chữ trong mẫu hóa đơn để khớp với chủ đề tổng thể của thương hiệu. Gửi hóa đơn tùy chỉnh của bạn qua email hoặc in chúng ra. Lưu mẫu của bạn để bạn có thể sửa từng mẫu và thay đổi mẫu khi cần thiết. Cập nhật mẫu hóa đơn khi bạn nâng cao thiết kế thương hiệu và thay đổi giao diện website doanh nghiệp của bạn. Chuyển đổi các thành phần hóa đơn dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng của bạn và chia sẻ với họ sau khi bạn hoàn tất. Theo dõi hóa đơn của bạn và sử dụng chúng khi quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn và các ngân sách sau.