Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu)

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu) modern simple

Nhân viên có thể điền vào mẫu bảng chấm công này hai tuần một lần để ghi lại số giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu