Timesheet (weekly)

Timesheet (weekly) blue modern simple

Report regular and overtime hours worked with this simple accessible timesheet template. Perfect for small businesses, contractors, or the self-employed, this Excel timesheet template records time in, time out, and lunch breaks for each day of the week. This timesheet template can help you track the efficiency of teams within your company.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu