Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm)

Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm) green modern simple

Bạn có thể theo dõi và tính tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm mỗi ngày trong tuần cho nhân viên bằng mẫu phiếu chấm công nhân viên này. Mẫu phiếu chấm công có từng bảng riêng biệt cho mỗi tháng trong năm. Đây là mẫu phiếu chấm công nhân viên trợ năng mà bạn có thể xem theo ngày, tuần, tháng và năm.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu