Nói, "Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp!" với các mẫu có thể tùy chỉnh

Bắt đầu với lễ kỷ niệm tốt nghiệp! Bắt đầu với các mẫu thiết kế có thể tùy chỉnh dành cho lễ tốt nghiệp, thiệp mời tham dự buổi lễ, thiệp mời dự tiệc, v.v.

ảnh tốt nghiệp

Kỷ niệm các mốc quan trọng bằng mẫu tốt nghiệp

Cho dù bạn đang ăn mừng lễ tốt nghiệp của mình, lễ tốt nghiệp của con bạn hay lễ tốt nghiệp của một người thân yêu khác, việc hoàn thành một chương trình giáo dục là một thành tích lớn. Sau khi bạn sắp hoàn thành chương trình, hãy thiết kế thẻ thông báo để gia đình và bạn bè biết rằng bạn sắp hoàn thành chương trình. Tạo lời mời đặc biệt để mời họ đến buổi lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng các mẫu tốt nghiệp để làm nổi bật tất cả các sự kiện dẫn đến buổi lễ. Sử dụng Designer để tạo biểu ngữ kỹ thuật số cho đêm vũ hội. Tùy chỉnh thiệp điện tử để ăn mừng trực tuyến cùng bạn bè và gia đình của bạn khi họ tốt nghiệp và bạn có thể đăng trực tiếp thiết kế của mình lên các mốc thời gian trên mạng xã hội của họ. Nếu là giảng viên, bạn có thể sử dụng các mẫu tốt nghiệp để chúc mừng học sinh sinh viên của mình và nhận phản hồi từ họ. Tạo khảo sát sau khi tốt nghiệp của riêng bạn bằng cách sử dụng Biểu mẫu để bạn biết cảm nhận về chương trình của học sinh sinh viên tốt nghiệp. Sử dụng các khảo sát này để cải thiện chương trình cho các lứa học sinh sinh viên tốt nghiệp tiếp theo. Bất kể bạn là học sinh sinh viên mới tốt nghiệp hay đang chúc mừng những học sinh sinh viên tốt nghiệp khác, các mẫu này có thể giúp bạn làm điều đó rất phong cách.