Problem analysis with Pareto chart

Problem analysis with Pareto chart purple organic simple

Input issues found into this problem analysis with Pareto chart template to show a visual representation of the problems in descending order. Use this accessible problem analysis Pareto chart template to sort problems by occurrences to maintain proper order. This Pareto analysis Excel template helps keep track of ongoing issues in a simple format.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu