Dnevnik nastavnika (na osnovu prosečne vrednosti)

Dnevnik nastavnika (na osnovu prosečne vrednosti) red modern simple

Beležite ocene studenata za zadatke, kvizove i testove, a ovaj pristupačni predložak dnevnika će računati procenat proseka, slovnu ocenu i GPA za svakog studenta. Izračunavanja se vrše na osnovu svih zadataka koji podjednako doprinose konačnoj oceni; uputstva su uključena.

  • 100% potpuno prilagodljiv predložak

  • Lako promenite tekst, slike i još mnogo toga

  • Budite kreativni uz hiljade fotografija, grafika i fontova

  • Zadivite pratioce animacijama, prelazima ili video zapisima

  • Brzo delite i objavljujte bilo gde