Hanukkah invitation

Hanukkah invitation blue modern-simple

Send out invitations for your Hanukkah gathering with this template decorated with Hanukkah menorahs and more. Choose from three designs featuring candles and a Hanukkah dreidel. Print and use as Hanukkah cards or share by text or email for a virtual event. Either way, you’ll cross one item off your party to-dos. Make joyful and attractive invitation templates you’ll be proud to send with a template from Word.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu