Thiệp cảm ơn giáo viên

Thiệp cảm ơn giáo viên blue whimsical-line

Cảm ơn giáo viên hoặc giảng viên bằng tấm thiệp tùy chỉnh được. Phù hợp với Tuần lễ nhà giáo, thời điểm kết thúc năm học hoặc vào bất kỳ lúc nào bạn muốn thể hiện sự quan tâm. Thiệp này sẽ in một tấm thiệp trên mỗi trang và có hình ảnh trường học vui nhộn. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu