Creative journal

Creative journal whimsical color block

Get started with journaling using a creative journal template. Track your schedule, notes, and to-do items. With creative journal templates from Microsoft, it’s simple to print the pages and add your color and style or start an online journal. Get journal ideas and design options from a template to start you on your way, and soon you’ll be a daily journal writer. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu