Lesson plan calendar

Lesson plan calendar blue modern simple

This lesson plan calendar template can be used for any year. Use the customizable colors in the calendar tab on the ribbon to change the look for each month. Plan your curriculum on a monthly calendar with this editable lesson plan and accessible template in Word. This curriculum planner template contains macros that have been validated by Microsoft.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu