Resume writing checklist

Resume writing checklist green modern simple

Whether you’re looking for your first job after graduation or are a career switcher who hasn’t created a resume in years, this checklist will walk you through each step of writing a resume that helps you effectively reach out to prospective employers. You’ll find tips on formatting, style, content, and revision to help you stand out for all the right reasons. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu