Cao cấp PowerPoint presentation

Archive design

Use PPT templates to create a beautiful wedding slideshow, business proposal, and more. Fully designed templates from Microsoft PowerPoint include backgrounds, slides for charts and tables, making it easier than ever to create slideshows you’ll love. This template features wedding PowerPoint backgrounds but is adaptable for many uses. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu