Giáo trình của giáo viên (màu)

Giáo trình của giáo viên (màu) red modern simple

Mẫu giáo trình khóa học dành cho giáo viên có thể truy cập này được thiết kế nhằm giúp các giáo viên cung cấp cho học viên mọi thông tin họ cần lúc bắt đầu khóa học. Bạn có thể cá nhân hóa mẫu giáo trình của trường bằng cách thay đổi màu sắc sử dụng các chủ đề có sẵn của Word. Đặt kỳ vọng và cung cấp một danh sách các tài liệu cần thiết cho học viên với mẫu giáo trình này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu