Mẫu thiết kế liên quan đến giáo dục

Nâng tầm bất kỳ bài học hoặc dự án nào liên quan đến giáo dục với các mẫu thiết kế có thể tùy chỉnh. Cho dù bạn đang tìm kiếm phong cách học đường hay sắp có một dự án theo chủ đề giáo dục, hãy tìm mẫu phù hợp với bạn.

Tạo hình đồ họa thông tin, bản trình bày, v.v. về giáo dục

Học hành thú vị hơn với các mẫu miễn phí mà những người làm nghề giáo dục có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh trong PowerPoint, Word, Excel và Designer. Bắt đầu bằng cách thu hút học viên bằng bản trình bày mang tính giáo dục hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Khám phá nhiều bản trình bày có sẵn về Tháng Lịch sử Người Da đen, Tháng Lịch sử Phụ nữ, Tháng Di sản Tây Ban Nha, v.v. hoặc thêm các bài học riêng vào các mẫu bản trình bày hấp dẫn. Giáo viên cũng có thể tìm thấy hình đồ họa thông tin hoàn hảo cho giáo án tại đây. Tạo và chỉnh sửa hình đồ họa thông tin về bất kỳ chủ đề nào để tóm tắt các thông tin có giá trị cho học viên. Hoặc duyệt xem các mẫu áp phích để quảng bá các sự kiện hoặc cuộc thảo luận quan trọng trong trường học. Giảng viên cũng có thể tải xuống và tùy chỉnh các mẫu bổ sung như nhật ký đọc, lịch học và áp phích với những câu trích dẫn đầy cảm hứng sẽ cải thiện trải nghiệm trong lớp học. Mỗi trường cần một bản tin chất lượng. Hãy chia sẻ tin tức về trường học với phụ huynh và học sinh bằng cách tải xuống mẫu bản tin chuyên nghiệp có thể nhanh chóng chia sẻ và xuất bản ở mọi nơi. Dễ dàng thay đổi văn bản và hình ảnh hoặc thêm hiệu ứng động và video để thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu không thể tìm thấy mẫu giáo dục đang tìm kiếm, bạn có thể tạo một mẫu mới hoàn hảo từ con số không.