PowerPoint presentation

Bản trình bày tiểu sử

Học viên có thể sử dụng mẫu này để tạo bản trình bày sinh động về một người nổi tiếng. Hữu ích cho các dự án ở trường học, bối cảnh giáo dục hoặc bất kỳ lúc nào bạn muốn kể câu chuyện về một cá nhân nổi bật. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu