Giáo án

Giáo án brown modern simple

Giáo viên có thể tạo giáo án của mình bằng mẫu giáo án có thể truy cập một trang này. Mẫu giáo án miễn phí này bao gồm chỗ để liệt kê các mục tiêu, thông tin, xác minh, hoạt động, tài liệu cần thiết và các tài nguyên khác của bài học. Mẫu giáo án đầy màu sắc này cho phép bạn phác thảo các khóa học giáo dục và thông tin bổ sung một cách dễ dàng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu