Cao cấp PowerPoint presentation

Feelings Monster coloring book

This coloring book helps students to identify emotions with the Feelings Monster in Reflect. By relating to the Feelings Monster’s emotions, students can explore the connection between emotions, colors, facial expressions, and body language. This accessible template helps build social and emotional skills, like self-awareness and empathy. #FeelingsMonster

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu