Cao cấp PowerPoint presentation

Feeling overwhelmed

This template teaches students emotional literacy and how to navigate feeling overwhelmed. This accessible template includes a video of a student talking with the Feelings Monster. Student activities include describing feeling overwhelmed, and how slowing down and talking to a friend or teacher helps. #FeelingsMonster

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu