PowerPoint presentation

Chứng nhận học bổng

Chứng nhận học bổng blue modern simple

Giáo viên trường học tặng thưởng cho các học viên có thành tích học tập kèm theo chứng chỉ học bổng có thể tùy chỉnh này. Với các công cụ thiết kế của PowerPoint, bạn có thể tạo một chứng nhận học bổng thật chuyên nghiệp chỉ với một vài cú nhập chuột dễ dàng. Với mẫu chứng nhận học bổng, PowerPoint cung cấp mẫu được thiết kế đầy đủ để bạn sẵn sàng nhập thông tin. Đây là mẫu có thể truy nhập.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu