Grading rubric

Grading rubric gray modern simple

This premium grading rubric template provides teachers a way to make a rubric for grading and lesson planning that is easy to use. This grading rubric template allows teachers to define how they will determine student work and help students put forth their best efforts. This accessible grading rubric template shows multiple levels of performance.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu