List journal

List journal green modern simple

Stay organized with this list journal designed to help you keep track of emergency contacts, upcoming birthdays, important anniversaries, and even intriguing movies you want to watch! The elegant design of this list journal template makes it easy to stay organized and is fully customizable. Save it to your OneDrive for convenient access and real-time updates on the go. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu