Danh sách bộ sưu tập sách

Danh sách bộ sưu tập sách blue modern simple

Giữ một bảng kiểm kê thư viện cá nhân của bạn bằng mẫu bộ sưu tập sách này. Mẫu kiểm kê sách này có cột để ghi lại chi tiết sách, tình trạng, danh mục và vị trí kệ. Bạn có thể sử dụng tính năng lọc dữ liệu để tìm những gì bạn đang tìm kiếm. Giữ cho thư viện của bạn có tổ chức và dễ dàng điều hướng bằng mẫu liệt kê sách từ Excel. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu