Danh sách kiểm kê có tô sáng thông tin đặt hàng lại

Danh sách kiểm kê có tô sáng thông tin đặt hàng lại blue modern simple

Mẫu danh sách kiểm kê trợ năng sẽ giúp bạn theo dõi và phân loại lượng hàng còn trong kho. Mẫu danh sách kiểm kê Excel này còn thêm thông tin đặt hàng lại và tổng giá trị bằng cách sử dụng định dạng điều kiện. Sử dụng mẫu của trình theo dõi kho hàng để lập bảng hàng hóa dự trữ, giá đơn vị chi tiết, số lượng, mô tả cùng các nội dung khác.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu