Thanksgiving sign-up

Thanksgiving sign-up brown whimsical line

Organize the best and easiest holiday feast ever using this Thanksgiving sign-up sheet. Friends and family can volunteer for what to bring for Friendsgiving. Featuring entries for traditional foods of Thanksgiving, this template is easily adaptable for your celebration. Use this sign up sheet for a Friendsgiving dinner or any potluck-style celebration. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu