Customer feedback survey

Customer feedback survey

Get direct input from customers and gauge their satisfaction with your products and services with a customer satisfaction survey. Customer loyalty is vital to the success of any business, and research surveys help you build it through engagement and feedback. A survey you make and distribute online in Microsoft Forms lets you quickly develop and share and assess your results in real-time. A customer feedback survey helps you stay relevant and responsive to your customers. You’ll find making one Microsoft Forms is quick and easy.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu