Khảo sát học tập từ xa dành cho học viên

Khảo sát học tập từ xa dành cho học viên blue modern simple

Cuộc khảo sát này nhằm mục đích giúp trường học và khoa hiểu được mức độ hài lòng và trạng thái tốt của nhân viên trong quá trình học từ xa và đảm bảo họ có sự hỗ trợ cần thiết khi học từ xa.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu