Website feedback survey

Website feedback survey blue

Market research is a critical element for any business. Get valuable insights and data you can leverage to improve with a website feedback survey. Microsoft Forms helps you make feedback forms you can prepare and distribute online with an easy-to-use interface and built-in statistical tools. This template survey for companies looking for data on website use comes with suggestions for questions and built-in design. It is easy to modify for your business scenario.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu