Community cultural activities survey

Community cultural activities survey green

Measure interest and participation in cultural activities in your community with a survey online. Create surveys that look professional and make it easy for respondents to offer valuable insights with Microsoft Forms templates. If you're making surveys templates from Microsoft Forms, offer preformatted design options, questions suggestions, as well as integration with other Office tools.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu