Fundraising feedback survey

Fundraising feedback survey brown

Are you looking to develop your fundraising ideas into an actionable strategy? A fundraising feedback survey template can help you gain valuable insight. Solicit opinions and suggestions with a professional-looking survey. It’s easy and fast to make one with a Microsoft Forms template. Choose key donors or share the survey with everyone on your list. Embed in a document or webpage. Create and share forms your way with Microsoft Forms.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu