New product survey

New product survey blue

Discover what potential buyers think with a new product survey from Microsoft Forms. Promoting a product should include product research, and online surveys are a direct way to gain valuable insight. With a template for surveys from Microsoft Forms, you get question suggestions and design options built-in, saving you time. Build a better product with useful data from a survey with Microsoft Forms.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu