Nomination survey

Nomination survey brown

Identify candidates for a variety of awards, including school, community, neighborhood, or company contributions. With Microsoft Forms, you'll get suggestions questions for a survey and integrated design tools. Templates for surveys help you build useful surveys and get the best results. Build a question survey online in Microsoft Forms and get a complete view of potential nominees. Monitor and utilize your survey results with the powerful tools built into Microsoft Forms. Build community by recognizing excellence with a nomination survey.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu