Theo dõi các mẫu trình theo dõi này

Bạn có nhiều thứ để theo dõi không? Các mẫu trình theo dõi miễn phí này có thể giúp bạn kỷ niệm thành tích của bạn khi chúng xảy ra và cho bạn thấy bạn còn bao nhiêu nữa. Đo lường thành tích của bạn, theo dõi hàng ngày và kỷ niệm tiến độ của bạn khi thời gian trôi qua.

ảnh trình theo dõi

Duy trì mục tiêu của bạn theo đúng tiến độ với các mẫu này

Không gì có thể khích lệ bạn hơn là chứng kiến bản thân bạn ngày càng tiến gần hơn mục tiêu hoặc ước mơ. Những mẫu này là công cụ lý tưởng để theo dõi thời gian làm việc trong tuần, số tiền được gây quỹ cho mục đích cao đẹp của bạn, hoặc những thực phẩm bạn ăn gần đây. Hãy phân loại và lập bảng để giúp bản thân tiết kiệm thời gian và luôn ngăn nắp, bất kể cuộc sống của bạn mỗi ngày như thế nào. Đảm bảo trang chủ chạy mượt mà với các mẫu biểu đồ nhiệm vụ, v.v.. Trình theo dõi là nguồn sóng của doanh nghiệp trực tuyến. Biết số lượng sản phẩm bạn đã đặt hàng cho doanh nghiệp và cách bạn sử dụng những sản phẩm đó, cũng như nắm được các hóa đơn đã thanh toán, người bạn đã theo dõi và thời điểm diễn ra những sự kiện này. Bạn sẽ không cần ghi nhớ bất kỳ chỉ số quan trọng nào – hãy điều chỉnh và tùy chỉnh những mẫu này cho phù hợp với lối sống, doanh nghiệp và mục tiêu bạn hy vọng đạt được cũng như theo dõi kết quả bạn tìm kiếm mỗi ngày.