Ngân sách cá nhân hàng tháng

Ngân sách cá nhân hàng tháng modern simple

So sánh thu nhập ước tính hàng tháng của bạn với số tiền bạn đã chi tiêu với mẫu ngân sách hàng tháng này. Sử dụng các mẫu ngân sách để theo dõi chi phí nhà ở, ăn uống, giải trí và đi lại. Thu nhận thông tin chuyên sâu về chi tiêu của bạn và thông báo cho các quyết định trong tương lai. Các mẫu ngân sách đã sẵn sàng để sử dụng hoặc có thể được tùy chỉnh với các danh mục được cá nhân hóa. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu