Bảng theo dõi mối bán hàng

Bảng theo dõi mối bán hàng yellow modern simple

Theo dõi các cơ hội bán hàng tiềm năng với mẫu bảng theo dõi mối bán hàng này. Bảng tính theo dõi mối bán hàng Excel này dự báo doanh thu bán hàng hàng tháng. Đây là mẫu theo dõi mối bán hàng có thể truy nhập. Thông tin chi tiết về mối với bảng theo dõi mối bán hàng được thiết kế này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu