Trình theo dõi chi phí đi lại

Trình theo dõi chi phí đi lại green modern simple

Lưu giữ hồ sơ liên tục về chi phí đi lại với mẫu theo dõi chi phí đi lại đơn giản và dễ tiếp cận này trong Excel. Theo dõi tổng chi tiêu và chi phí đi lại của bạn bằng cách sử dụng mẫu theo dõi chi phí đơn giản này. Bạn có thể gửi mẫu chi phí đi lại này cho chủ lao động của mình để yêu cầu hoàn trả tiền cho chi phí đi lại của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu