Trình theo dõi tiền bạc cá nhân

Trình theo dõi tiền bạc cá nhân modern simple

Việc theo dõi tiền của bạn vừa trở nên dễ dàng hơn với mẫu trợ năng theo dõi tiền bạc cá nhân này. Nhập tổng số tiền mặt ban đầu và số tiền mỗi lần giao dịch của bạn và cho phép Excel thực hiện phần việc còn lại. Phân tích dữ liệu đa chiều việc chi tiêu của bạn theo tài khoản bằng cách sử dụng Slicer. Mẫu bảng có thể in dùng để theo dõi dòng tiền cá nhân này phù hợp với việc lập kế hoạch tài chính và theo dõi sát sao tổng hợp toàn bộ số tiền của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu