Hóa đơn dịch vụ có tính thuế

Hóa đơn dịch vụ có tính thuế black modern-simple

Với các dịch vụ thanh toán theo giờ, hóa đơn trợ năng này sẽ tính toán chi phí khoản mục dựa trên giá theo giờ và thêm khoản thuế doanh thu được tính theo phần trăm bạn cung cấp.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu