Hóa đơn cơ bản có thuế bán hàng

Hóa đơn cơ bản có thuế bán hàng yellow modern simple

Tùy chỉnh mẫu hóa đơn giản đơn này trong Word cho doanh nghiệp của bạn. Nhập số lượng, mô tả, đơn giá, hàng tổng số cho từng mặt hàng, tổng phụ, thuế bán hàng, phí vận chuyển và tổng cộng. Thêm nhận xét hoặc hướng dẫn đặc biệt cho khách hàng của bạn nếu cần. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu