Hóa đơn dịch vụ

Hóa đơn dịch vụ blue modern-simple

Hãy sử dụng hóa đơn này làm mẫu dịch vụ để gửi hóa đơn dịch vụ cho khách hàng vào cuối kỳ thanh toán hoặc dự án. Định dạng đơn giản này liệt kê các mục dịch vụ, số tiền và tính tổng số. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu dịch vụ này cho phù hợp với nhiều loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn khác nhau. Đây là mẫu hóa đơn trợ năng cho Word.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu

Kích cỡ khác

Tạo bài đăng cho các site và ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội khác của bạn.