Ngân sách trang web

Ngân sách trang web green modern simple

Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trang web ba năm có thể truy cập này. Sử dụng mẫu ngân sách trang web này để ước tính các chi phí phần cứng, phần mềm và phát triển hàng năm để xây dựng và duy trì trang web của công ty bạn cũng như những lợi ích mà trang web sẽ tạo ra.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu